Tytuł Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
ISSN 0451-8683
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
1964, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
Z problemów powstawania władzy ludowej w Kielecczyźnie Jan Naumiuk s. 9-29
Historia Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach 1945-1961 r. s. 31-52
Muzeum Świętokrzyskie na Dwudziestolecie PRL Tadeusz Maszczyński s. 53-56
Muzeum okręgowe - instytutem wiedzy o regionie Mieczysław Ptaśnik s. 57-68
O występowaniu ochry w utworach mezozoicznych obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 69-101
Wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych na terenie powiatu kieleckiego w 1963 r. Bolesław Ginter s. 103-114
Skarb denarów rzymskich ze Skrobaczowa, pow. Busko Janusz Kuczyński s. 115-136
Barbarzyńskie naśladownictwo denara rzymskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego Janusz Kuczyński s. 137-143
Skarb wczesnośredniowieczny z Łagowicy Starej, pow. Opatów Ryszard Kiersnowski s. 145-176
Sprawozdanie z archeologicznych prac badawczych przy katedrze kieleckiej przeprowadzonych w 1962 r. Janusz Kuczyński s. 177-195
Z dziejów Szydłowa Tadeusz Maszczyński s. 197-212
Z dziejów kultury i obyczajów mieszczan Szydłowca w XVI i XVII w. Krzysztoł Dumała s. 213-229
Obrazy Franciszka Smuglewicza w kościele pobenedyktyńskim na Świętym Krzyżu Danuta Trzepizur s. 231-271
Józef Brandt a środowisko polskich artystów w Monachium Andrzej Szpakowski s. 273-332
Zarys stanu badań etnograficznych w woj. kieleckim Barbara Erber s. 333-361
A. S. L. Postawka - miniaturzysta Władysław Kosterski-Spalski s. 363-374
Zbiór archiwaliów w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach Tadeusz Maszczyński Bohdan Ryszewski s. 375-378
Wyniki akcji zabezpieczającej podworskie dobra kulturalne w latach 1945-1946 Władysław Kosterski-Spalski s. 378-383
Kronika muzealna Janusz Kuczyński s. 385-390
Spis rycin s. 391-394