Znaleziono 7 artykułów

Jan Naumiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problemów powstawania władzy ludowej w Kielecczyźnie Jan Naumiuk s. 9-29
"Początki władzy ludowej na Kielecczyźnie 1944 - 1947", Jan Naumiuk Edward Olszewski Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1942 -1944). Materiały sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Komitet PZPR w Lublinie (29-30 V 1958)", red. Jan Naumiuk, Lublin 1958 : [recenzja] Marek Zdrojewski Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 304-308
"Walka KPP o jednolity front klasy robotniczej i front ludowy na Lubelszczyźnie w latach 1934 - 1938", Jan Naumiuk, Lublin 1959 : [recenzja] Marek Zdrojewski Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 309-310
"Źródła i materiały do dziejów ruchu oporu na Lubelszczyźnie (1939 - 1944)", t. 1, "Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie" (1942 - 1944)", wstęp, opr. Zygmunt Mańkowski, Jan Naumiuk, Lublin 1960 : [recenzja] Tadeusz Mencel Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 317-322
"Polska Partia Robotnicza na Kielecczyźnie", Jan Naumiuk, Warszawa 1976 : [recenzja] Stefan Iwaniak Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 386-389
"Ruch robotniczy na Kielecczyźnie do 1948 r.", Jan Naumiuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Józef Grzywna Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 808-812