Znaleziono 17 artykułów

Edward Olszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Między wyobrażeniami a działaniami : wybrane aspekty przedmiotowe badań politologicznych nad myślą polityczną Edward Olszewski Agata Puka s. 39-80
KPZR, ZSRR i stosunki polsko-radzieckie : najnowsze publikacje książkowe w Polsce Edward Olszewski s. 141-147
"Włodawa. Miasto i region na przęłomie XX/XXI wieku", pod red. Edwarda Olszewskiego, Lublin-Włodawa 2002 : [recenzja] Sławomir Głogowski Edward Olszewski s. 170-174
"Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001 : skład, organizacja i tryb funkcjonowania", Krystyna Leszczyńska, Toruń 2005 : [recenzja] Edward Olszewski Krystyna Leszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 175-179
"Polacy w Skandynawii", pod red. Edwarda Olszewskiego, Lublin 1997 : [recenzja] Jan Szymański Edward Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Początki władzy ludowej na Kielecczyźnie 1944 - 1947", Jan Naumiuk Edward Olszewski Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Początki władzy ludowej na Białostocczyźnie (1944 - 1947), Henryk Majecki, Lublin 1969 : [recenzja] Henryk Majecki Edward Olszewski s. 262-264
Sesja naukowa z okazji 25-lecia Państwowego Muzeum na Majdanku Edward Olszewski s. 269-262
"Włodawa miasto i region na przełomie XX/XXI wieku", pod red. Edwarda Olszewskiego, Lublin-Włodawa 2002 : [recenzja] Monika Sturliś Edward Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 271-274
Polscy uchodźcy wojenni w Skandynawii (1939-1946) Edward Olszewski s. 1, 273-287
Tajne nauczanie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej Edward Olszewski s. 279-280
Ogólnopolskie seminarium Studenckich Szkół Naukowych w Lublinie Edward Olszewski s. 302-303
"Polacy w Rosji mówią o sobie", t. 1 i 2, pod red. Edwarda Walewandera, Lublin 1994 : [recenzja] Edward Olszewski Edward Walewander (aut. dzieła rec.) s. 332-333
Odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego w latach dziewięćdziesiątych w Danii Edward Olszewski s. 369-378
Ideologia i ruch polityczny współczesnego konserwatyzmu Edward Olszewski s. 369-381
"Religia i polityka w globalizującym się świecie", Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2010 : [recenzja] Edward Olszewski Maria Marczewska–Rytko (aut. dzieła rec.) s. 389-394
Willy Brandt i współczesna socjaldemokracja Edward Olszewski s. 499-512