Znaleziono 15 artykułów

Jerzy Fijałkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Występowanie pirytu w niektórych punktach Gór Świętokrzyskich Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 45-56
Pochodzenie materiałów budowlanych użytych przy wznoszeniu murów zamku w Podgrodziu koło Ćmielowa Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 61-73
O występowaniu ochry w utworach mezozoicznych obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 69-101
Surowce ilaste ośrodka garncarskiego w Rędocinie Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 141-163
Zaplecze surowcowe ośrodka garncarskiego w Łagowie Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 185-224
Pochodzenie kamienia budowlanego w murach bodzentyńskiego zamku Jerzy Fijałkowski s. 289-301
Występowanie gipsów w Górach Świętokrzyskich Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 303-336
O występowaniu glin garncarskich w rejonie Pierzchnicy, Brzezin i Szydłowa Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 303-326
Występowanie zlepieńca miedzianogórskiego w Górach Świętokrzyskich Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 337-346
Problem przydatności surowców ilastych rejonu Sandomierza dla ceramiki garncarskiej Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 339-367
Nowe dane o geologii miasta Kielc i okolicy Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 343-424
Występowanie glin garncarskich w rejonie Chałupek Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 349-376
Charakterystyka trzeciorzędu lądowego w zachodniej części Gór Świętokrzyskich Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 385-410
Historia eksploatacji barytu w Górach Świętokrzyskich Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 411-452
O występowaniu glin garncarskich w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 547-577