Tytuł Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
ISSN 0451-8683
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
1967, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Tadeusz Przypkowski s. 9-28
Odkrycie szkieletu ludzkiego w jamie 16, w obrębie osady kultury pucharów lejkowatych w Zawichoście, pow. Sandomierz Bogdan Balcer s. 29-33
Charakterystyka antropologiczna szkieletu ludzkiego z jamy 16 na stanowisku Pieczyska w Zawichoście, pow. Sandomierz Alina Wiercińska s. 35-43
Grób kultury amfor kulistych z Biniątek, pow. Busko-Zdrój Zygmunt Pyzik s. 45-55
Charakterystyka antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z grobu szkieletowego kultury amfor kulistych w Biniątkach, pow. Busko-Zdrój Alina Wiercińska s. 57-63
Analiza odontologiczna uzębienia ludzkiego ze stanowiska Biniątki, pow. Busko-Zdrój : (neolityczny grób kultury amfor kulistych) Krystyna Szlachetko s. 65-71
Stanowisko neolityczne w Grójcu, w pow. opatowskim Zygmunt Krzak s. 73-92
Wyniki badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym na Górze Grodowej, pow. Kielce Janusz Kuczyński Zygmunt Pyzik s. 93-108
Badania osady wczesnośredniowiecznej w Świętomarzy, pow. Iłża Janusz Kuczyński Zygmunt Pyzik s. 109-145
Włoski obraz renesansowy w kolegiacie opatowskiej Barbara Modrzejewska s. 147-176
Studia z dziejów Szydłowca Krzysztof Dumała s. 177-260
Z dziejów zamku w Szydłowcu Wanda Puget s. 261-302
Z problematyki technologicznych badań zbiorów etnograficznych Norbert Szunke s. 303-316
Konserwacja średniowiecznej rzeźby z Wiślicy Norbert Szunke s. 317-342
Nowe dane o geologii miasta Kielc i okolicy Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 343-424
Kronika muzealna - 1965 Alojzy Oborny s. 425-463
Kronika muzealna - 1966 Alojzy Oborny s. 465-519
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 523-538
Spis ilustracji s. 539-547