Tytuł Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
ISSN 0451-8683
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
1970, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
Ruch oporu w powiecie pińczowskim i kazimierskim 1939-1945 Władysław Ważniewski s. 11-101
Skarb rzymskich denarów z czasów Republiki i cesarza Augusta odkryty w Połańcu, pow. Staszów Andrzej Kunisz s. 103-159
Wczesnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem w Wiślicy Jerzy Gadomski s. 161-185
Dzieła Macieja Polejowskiego w Ziemi Sandomierskiej Jerzy Kowalczyk s. 187-237
Tomasz Zieliński i jego zbiory Irena Jakimowicz s. 239-389
Wydarzenia wrześniowe we wsi Piasek Wielki w 1933 roku Kazimierz Kałuża s. 393-404
Z dziejów odbudowy przemysłu w Kielcach w latach 1945-1946 Kazimierz Kałuża s. 405-432
Denary rzymskie uzyskane przez Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1968 r. Janusz Kuczyński s. 433-436
Wyniki badań archeologicznych nad wczesnośredniowiecznym Opatowem przeprowadzonych przez Muzeum Świętokrzyskie w 1966 r. Janusz Kuczyński s. 437-453
Wyniki dalszych badań archeologicznych na Górze Grodowej pod Kielcami Janusz Kuczyński s. 455-460
Grodzisko stożkowate w Kiełbowie Starym, pow. Białobrzegi Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 461-485
Wyniki sondażowych badań archeologicznych w Grójcu, pow. Opatów Janusz Kuczyński s. 487-492
Kafel garnkowy z Łęgonic w pow. opoczyńskim Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 493-498
Niektóre elementy zamku Krzyżtopór w Ujeździe w świetle badań 1962 i 1965 roku Andrzej Gruszecki s. 499-525
Archeologiczne przyczynki do badań nad architekturą i historią zamku Krzyżtopór w Ujeździe, pow. Opatów Janusz Kuczyński s. 527-533
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 1967 r. na terenie byłej "Huty Józefa" w Samsonowie, pow. Kielce Janusz Kuczyński s. 535-545
O występowaniu glin garncarskich w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego Eugenia Fijałkowska Jerzy Fijałkowski s. 547-577
Dzieje ratusza oraz innych ważniejszych budowli komunalnych w Bodzentynie Florentyna Teresa Rzemieniuk s. 579-604
Nowe obrazy w zbiorach Muzeum Świętokrzyskiego (1968) Alojzy Oborny s. 605-618
Konserwacja kamiennej rzeźby pielgrzyma ze Słupi Nowej Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska Norbert Szunke s. 619-637
Film o sztuce : nowe zjawisko kultury artystycznej Zbigniew Gawrak s. 641-671
Uwagi na marginesie dyskusji kieleckiego przeglądu filmów Alojzy Oborny s. 673-679
Kronika muzealna 1968 Alojzy Oborny s. 681-719
"Partyzantka na Kielecczyźnie", Bogdan Hillebrandt, Warszawa 1967 : [recenzja] Władysław Ważniewski Bogdan Hillebrandt (aut. dzieła rec.) s. 723-724
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 727-758
Spis ilustracji s. 759-767