Znaleziono 31 artykułów

Alojzy Oborny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Alojzy Oborny s. 7-8
Muzea okręgu kieleckiego : stan obecny - plany i zamierzenia na przyszłość Alojzy Oborny s. 9-20
Problemy Zespołu Muzealnego w Wiślicy Alojzy Oborny s. 31-53
Muzealnictwo kieleckie w latach 1974-1985 Alojzy Oborny s. 41-54
Uwagi na marginesie różnorodnych form pracy oświatowej stosowanych w ramach realizacji hasła "Muzea - Uniwersytetami Kultury" Alojzy Oborny s. 133-141
Nowe nabytki działu sztuki Muzeum Świętokrzyskiego Alojzy Oborny s. 241-253
Kronika muzealna 1976 Alojzy Oborny s. 257-308
Nowe obrazy w zbiorach Muzeum Świętokrzyskiego (1969) Alojzy Oborny s. 273-291
Kronika muzealna 1977 Alojzy Oborny s. 309-363
Dział Malarstwa i Rzeźby Alojzy Oborny s. 313-334
Kronika muzealna - 1967 Alojzy Oborny s. 357-394
Kronika muzealna 1978 Alojzy Oborny s. 371-424
Kronika muzealna 1985 Alojzy Oborny s. 377-400
Kronika muzealna 1979-1982 Janusz Kuczyński Alojzy Oborny Elżbieta Postoła s. 379-476
Kronika muzealna - 1969 Alojzy Oborny s. 391-434
Dział Malarstwa i Rzeźby Alojzy Oborny s. 399-420
Kronika muzealna 1986 Alojzy Oborny s. 401-426
Kronika muzealna 1971 Alojzy Oborny s. 417-472
Kronika muzealna - 1965 Alojzy Oborny s. 425-463
Kronika muzealna 1970 Alojzy Oborny s. 435-467
Muzealnictwo w polskim filmie oświatowym Alojzy Oborny s. 437-452
Kronika muzealna 1984 Alojzy Oborny s. 447-475
Kronika muzealna - 1964 Alojzy Oborny s. 453-477
Kronika muzealna 1974 Alojzy Oborny s. 463-511
Kronika muzealna - 1966 Alojzy Oborny s. 465-519
Kronika muzealna - 1972 Alojzy Oborny s. 509-555
Kronika muzealna 1975 Alojzy Oborny s. 513-570
Kronika muzealna 1973 Alojzy Oborny s. 561-617
Nowe obrazy w zbiorach Muzeum Świętokrzyskiego (1968) Alojzy Oborny s. 605-618
Uwagi na marginesie dyskusji kieleckiego przeglądu filmów Alojzy Oborny s. 673-679
Kronika muzealna 1968 Alojzy Oborny s. 681-719