Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka kulturowa dzieci szkolnych Marta Kamel s. 5-22
Niedoceniany potencjał turystyczny wschodnich regionów Turcji w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej Michalina Lewandowska s. 23-48
Podróże malarzy graffiti – nietypowa forma turystyki kulturowej Michał Urbański s. 49-64
"Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie", Z. Kruczek, Kraków 2012 : [recenzja] Magdalena Banaszkiewicz Z. Kruczek (aut. dzieła rec.) s. 65-68
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bieszczadzkiego Łukasz Bajda s. 69-78
Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej Armin Mikos von Rohrscheidt s. 79-112