Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu pt. Filmowym tropem po Polsce) Marta Kamel Magdalena Stefanik s. 4-29
Polskie dziedzictwo kulturowe na Łotwie - niewykorzystany potencjał turystyczny Marek Piasta s. 30-49
"Wielokulturowość w turystyce", Elżbieta Puchnarewicz : [recenzja] Magdalena Banaszkiewicz Elżbieta Puchnarewicz (aut. dzieła rec.) s. 50-53
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Rawicza i powiatu rawickiego Łukasz Funka Damian Kołodziejczyk s. 54-60
Mieszkańcy 24 krajów świata wybierają najprzyjemniejszy rodzaj wycieczki lub wakacji Karolina Buczkowska s. 61-65