Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka Kulturowa - wokół definicji Armin Mikos von Rohrschiedt s. 4-21
Turystyka biograficzna - istota, znaczenie, perspektywy Izabela Wyszowska s. 22-33
"Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne", pod red. Andrzeja Krawczyka, Warszawa 2008 : [recenzja] Karolina Buczkowska Andrzej Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 34-35
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu gnieźnieńskiego Armin Mikos von Rohrscheidt s. 36-45