Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej Adam Pawlicz s. 5-18
Zarządzanie miejscami kultu religijnego w kontekście rozwoju turystyki kulturowej Anna Góral s. 19-34
Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych systemów polskich i europejskich Armin Mikos von Rohrscheidt s. 35-61
"Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii", Jacek Purchla, Norway : [recenzja] Łukasz Gaweł Jacek Purchla (aut. dzieła rec.) s. 61-65
Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Pętli wielkopolsko-lubuskiej Szlaku Cysterskiego Szymon Czajkowski Armin Mikos von Rohrscheidt s. 66-87
Problem "skansenizacji" dziedzictwa kulturowego w turystyce Magdalena Banaszkiewicz Dariusz Dąbrowski Łukasz Gaweł Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Armin Mikos von Rohrscheidt s. 88-95