Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyka penitencjarna Izabela Lipińska s. 4-12
Specyfika i znaczenie folkloru łowickiego w turystyce regionalnej Małgorzata Jessa Izabela Wyszowska s. 13-45
O filozofii podróży inspirowanej książką Alaina de Botton "Sztuka podróżowania" Marek Kazimierczak Alain de Botton (aut. dzieła rec.) s. 46-51
Waloryzacja turystyczno-kulturowa powiatu chodzieskiego Dominika Grzebyta Armin Mikos von Rohrscheidt s. 52-59
Czy poprawne jest zastępowanie szeroko rozumianych pojęć "krajoznawstwo" i "turystyka" : rozumiana jako peregrynacje wąsko brzmiącymi terminami w rodzaju "turystyka kulturowa", "turystyka wypoczynkowa" itd.? Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheidt s. 60-64