Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwości i konieczność rozwoju turystyki polonijnej na Cyprze w oparciu o historię podróży i życie Polaków na wyspie : projekty tras turystycznych Karolina Buczkowska Ewa Pajsert s. 4-18
Karnawał i „karnawał” w turystyce Andrzej Bełkot s. 19-26
"W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową", red. Marek Kazimierczak, Poznań 2008 : [recenzja] Oleksiy Artyshuk Marek Kazimierczak (aut. dzieła rec.) s. 27-29
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego miasta Jarocina i powiatu jarocińskiego Marek Janas s. 30-38