Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych Anna Jęczmyk Aleksandra Spychała Jarosław Uglis s. 5-34
Wydarzenia kulturalne w mieście poprzemysłowym : przykład Łodzi Jagoda Adamus Monika Paluch s. 35-54
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena Jacek Borzyszkowski s. 55-68
"Marketing&Football : An International Perspective", Michel Desbordes, 2007 : [recenzja] Mirosław Marczak Michel Desbordes (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mogileńskiego Marek Piasta s. 71-78
Polskie biura podróży zajmujące się organizacją wyjazdów dla dzieci o charakterze turystyki kulturowej Marta Kamel s. 79-83