Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie szlaki turystyczno-kulturowe : kryteria i zasady waloryzacji potencjału Armin Mikos von Rohrscheidt s. 4-28
Polskie judaika jako magnes turystyczny Ewa Małkowska-Bieniek s. 29-62
"Kultura i turystyka razem czy oddzielnie?", praca zbior. pod red. Andrzeja Stasiaka, Łódź 2007 : [recenzja] Armin Mikos von Rohrscheidt Andrzej Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 63-66
Szlak Piastowski : wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Armin Mikos von Rohrscheidt s. 67-84