Znaleziono 4 artykuły

Marta Kamel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreowanie markowego produktu turystyki kulturowej (na przykładzie potencjalnego produktu pt. Filmowym tropem po Polsce) Marta Kamel Magdalena Stefanik s. 4-29
Turystyka kulturowa dzieci szkolnych Marta Kamel s. 5-22
Polskie dziedzictwo kulturowe w Estonii – potencjał turystyczny Marta Kamel Marek Piasta s. 46-64
Polskie biura podróży zajmujące się organizacją wyjazdów dla dzieci o charakterze turystyki kulturowej Marta Kamel s. 79-83