Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2009, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Agnieszka Czajkowska s. 5
Reprodukcja kapitału kulturowego w ujęciu Paula Willisa przykładem samowykluczenia Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 9-15
Edukacja jako narzędzie podtrzymywania podziałów społecznych w ujęciu Karola Marksa i jego następców Sławomir Hinc s. 16-29
Tożsamość płciowa w rozwoju psychoseksualnym człowieka Anna Gulczyńska Barbara Jankowiak s. 30-39
Ocena diet dla osób chorych na cukrzycę proponowanych przez firmę Bayer w Polsce Piotr Jurkowski Alicja Nowicka Marcin Skrok s. 40-47
Ocena diet dla chorych z cukrzycą proponowanych przez firmę Novo Nordisk w Polsce Piotr Jurkowski Alicja Nowicka Marcin Skrok s. 48-53
Przysposobienie wojskowe związku strzeleckiego w latach 1919-1939 Zbigniew Dziemianko s. 57-63
Kuwejt : historia powstania państwowości Piotr Kwiatkiewicz s. 64-75
Hans-Dietrich Genscher wobec rozszerzenia Unii Europejskiej Aleksandra Kruk s. 76-81
Anonimowy e-mail : zagrożenia dla biznesu Magdalena Ziobrowska Piotr Ziobrowski s. 85-91
Uprawnienia jednostki w procesie karnym : ochrona oskarżonego i pokrzywdzonego Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 92-97
Pojęcie strony procesu karnego w aspekcie prawa międzynarodowego i wewnętrznego Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 98-104
Zagrożenia i bezpieczeństwo duchowe człowieka Zbigniew Krzysztof Knop s. 107-110
Podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych - kryzysowych Wiesław Otwinowski s. 111-117
Proces decyzyjny do podjęcia działań kryzysowych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Dziemianko Artur Malec s. 118-130
Wypadki w miejscu pracy : zasady postępowania i dochodzenia powypadkowego Przemysław Bury s. 131-140
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja XXI wieku" na temat: "Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia" Dorota Rondalska s. 143-144
Sprawozdanie z konferencji "Zagrożenia wychowawcze XXI wieku" : 18 listopada 2008 roku, Senat RP Warszawa Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 145-146
Sprawozdanie z konferencji "Profilaktyka i diagnostyka FAS" : 22 listopada 2008 r. Collegium Stomatologicum w Poznaniu Przemysław Bury s. 147-148