Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2008, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakość kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w kontekście Procesu Bolońskiego Dominika Czajkowska-Ziobrowska Andrzej Zduniak s. 6-12
Emile Durkheim : edukacja moralna jako podstawa egzystencji Sławomir Hinc s. 13-25
Resocjalizacja nieletnich metodami wolnościowymi w Polsce i w Holandii Agnieszka Czajkowska s. 26-39
Nauczyciel wobec agresji uczniowskiej w ocenie studentow kierunków pedagogicznych i nauczycieli Irena Sorokosz s. 40-47
Rodzice, uczniowie, nauczyciele : zasady współpracy na przykładzie Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu Rafał Mikołajczak Marek Grzegorz Nowak s. 48-56
Polityka brytyjska w XIX stuleciu wobec polskich emigrantów : w świetle ich korespondencji Kazimierz Dopierała s. 58-69
Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych przez polskie organizacje przysposobienia wojskowego w dwudziestoleciu międzywojennym Zbigniew Dziemianko s. 70-75
Problemy motoryzacji Wojska Polskiego w latach 1919-1939 Zbigniew Popławski s. 76-83
Bakijski dramat Piotr Kwiatkiewicz s. 84-94
"Słowo o wyprawie Igora" : dzieło oryginalne czy plagiat Marina Kucharska s. 95-98
Zwycięskie strategie obsługi klientów jako warunek bezpieczeństwa rynkowego Marek Matusiak s. 100-107
Wypadki zawodowe : skala zagrożeń w środowisku pracy Przemysław Bury s. 108-124
Wsparcie społeczne a zdrowie pracowników z perspektywy działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy Joanna Wrzesińska s. 125-130
Poszanowanie praw pracowników misji dyplomatycznych w USA i Chinach : na przykładzie gwarancji nietykalności osobistej oraz immunitetu od jurysdykcji karnej Matylda Gwoździcka-Piotrowska s. 131-135
Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990) : niepokorni i niezależni, Adam F. Baron, Warszawa 2007 : [recenzja] Anna Kołodziej Adam F. Baron (aut. dzieła rec.) s. 138-140
IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Edukacja dla Bezpieczeństwa" : 22-25 kwietnia 2008, Piła-Płotki Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 141-142