Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2012, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Joanna Farysej s. 7-9
Rola polskiego programu atomowego dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Cezary Tomasz Szyjko s. 13-30
Przestępczość internetowa Zygmunt Płoszyński s. 31-56
Państwo Kuwejt w polityce III Rzeczypospolitej (1991-2008) Grzegorz Tokarz s. 59-67
Wpływ aktywizacji przekonań o własnych możliwościach na proces klasyfikacji Wacław Bąk Sławomir Ciastek s. 71-81
Skłonności proprzestępcze wśród dzieci rodziców z pokolenia przedtransformacyjnego Magdalena Lemska s. 83-101
Porozumienie bez przemocy Marshalla Rosenberga jako sposób na redukowanie barier komunikacyjnych Zbigniew Wieczorek s. 103-116
Występowanie objawów chorobowych ze strony układu oddechowego u starszych dzieci i młodzieży na terenie Starogardu Gdańskiego Piotr Jurkowski Alicja Nowicka Elżbieta Rogulska Marcin Skrok s. 117-121
Edukacja równościowa : edukacja wolna od dyskryminacji Marian Kopczewski Lidia Pawelec s. 123-132
Społeczeństwo informacyjne w Polsce a potrzeby i gotowość członków społeczeństwa do udziału w kształceniu na odległość Magdalena Rodewald s. 133-142
Potencjał i potrzeby innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Morza Bałtyckiego Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 145-154
Coaching - receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy Łukasz Brzeziński s. 155-166
Wiedza jako elementarny zasób organizacji uczącej się Joanna Gajda Adrian Gaudy s. 167-175
Współczesna organizacja wobec wyzwań XXI wieku : nowa rola działu personalnego Sebastian Niedzwiecki s. 177-200
Bezpieczna biomasa dla Polski : sprawozdanie z warsztatów naukowych: "Gospodarka paliwem biomasowym. Nowe definicje, kwalifikacje, pomiary, rozliczanie, bilans" : 28 czerwca 2012 roku, Warszawa Cezary Tomasz Szyjko s. 203-207
Bezpieczeństwo ekologiczne a postawy polskich przedsiębiorców : sprawozdanie z debaty naukowej pt. "Biznes - Ekologia - Społeczeństwo" Cezary Tomasz Szyjko s. 209-210
Recenzja książki dr Cezarego Tomasza Szyjko Alfred Lutrzykowski Cezary Tomasz Szyjko (aut. dzieła rec.) s. 213-218
Recenzja książki Kazimierza Hałgasa Piotr Kwiatkiewicz Kazimierz Hałgas (aut. dzieła rec.) s. 219-220