Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2010, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Piotr Kwiatkiewicz s. 5-6
Najważniejsze postanowienia umów i porozumień między III Rzeczpospolitą a Islamską Republiką Iranu Grzegorz Tokarz s. 9-16
Kurdowie a kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego Iraku w latach 1945-1990 Piotr Kwiatkiewicz s. 17-36
Stosunki między III Rzeczpospolitą a Arabską Republiką Egiptu w świetle zawartych umów i porozumień Grzegorz Tokarz s. 37-43
Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju Remigiusz Rosicki s. 44-56
Bezpieczeństwo transferu płatności w Internecie Edyta Ślachcińska s. 57-62
"O suwerenności" : początki rozważań o suwerenności Remigiusz Rosicki s. 63-72
Wieloznaczność pojmowania istoty bezpieczeństwa : kilka refleksji z perspektywy historii myśli polityczno-prawnej Rafał Kania Marcin Piotrowski s. 75-89
Negocjacje policyjne w Polsce : zarys zagadnienia Jacek Dworzecki s. 90-105
Zarys działalności Polskich Kontyngentów Policyjnych Artur Walczuk s. 106-117
Sport w szeregach Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Jacek Dworzecki s. 118-131
Jakość życia zawodowego w kontekście bezpieczeństwa Monika Magdziak Weronika Rosiak-Ryczkowska s. 132-138
Zagrożenie przestępczością komputerową Rafał Kania Adam Kotfasiński Marcin Piotrowski s. 139-144