Znaleziono 9 artykułów

Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakość kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w kontekście Procesu Bolońskiego Dominika Czajkowska-Ziobrowska Andrzej Zduniak s. 6-12
Reprodukcja kapitału kulturowego w ujęciu Pierre'a Bourdieu ze szczególnym uwzględnieniem kapitału szkolnego Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 9-16
Reprodukcja kapitału kulturowego w ujęciu Paula Willisa przykładem samowykluczenia Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 9-15
Kompetencje techniczno-medialne w społeczeństwie współczesnym Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 69-78
IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Edukacja dla Bezpieczeństwa" : 22-25 kwietnia 2008, Piła-Płotki Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 141-142
Sprawozdanie z IX Konferencji Naukowej "Jakość kształcenia w szkole wyższej" : 19-20 czerwca 2008 roku Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 144-145
Sprawozdanie z konferencji "Zagrożenia wychowawcze XXI wieku" : 18 listopada 2008 roku, Senat RP Warszawa Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 145-146
Sprawozdanie z XIV Tatrzańskiego Seminarium Naukowego "Edukacja jutra" : Zakopane 22-23 czerwca 2008 r. Agnieszka Czajkowska Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 146-150
Dziedziny wychowania warunkujące sukces życiowy w społeczeństwie współczesnym w opinii studentów pedagogiki Dominika Czajkowska-Ziobrowska s. 176-191