Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2013, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Joanna Farysej s. 7-10
Bezpieczeństwo Rosji w neoeurazjatyckiej koncepcji geopolitycznej Aleksandra Dugina Tomasz Rembecki s. 13-21
Przyznanie Autonomii Palestyńskiej statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora ONZ a proces pokojowy na Bliskim Wschodzie Izabela Bielka s. 23-36
Zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego : państwa słabe i upadłe - casus pułapki tożsamości kulturowej Katarzyna Wardin s. 37-46
Problematyka bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii w kontekście zamachów terrorystycznych z 2004 roku Danuta Bartkowiak s. 47-63
Bezpieczeństwo ekologiczne a zrównoważony rozwój : wzajemne relacje Dominik Senczyk s. 65-74
Panoptykon : władza, wiedza i informacja Remigiusz Rosicki s. 77-96
Od gotowości cywilnej do zarządzania kryzysowego Romuald Kalinowski s. 97-120
Funkcjonowanie obrony cywilnej w aspekcie źródeł prawa Mirosław Tokarski s. 121-139
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w kontekście zagrożeń kulturowych przez "Ruch Nowej Ery - New Age Movement" Tomasz Staniszewski s. 141-157
Stadiony bezpieczne i niebezpieczne Bronisław Gołębiowski s. 159-169
Pedagogika międzykulturowa a pytanie o innego Anna Kurkiewicz s. 173-185
Edukacja przyszłości : od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa cyberprzestrzeni Zygmunt Płoszyński s. 187-201
Wychowanie społeczne a wychowanie dla pamięci Joanna Lusek s. 203-213
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną : implikacje dla praktyki pedagogicznej Halina Natora s. 215-224
Zakłócenia w obszarze edukacji : zagrożenia dla bezpieczeństwa intelektualnego Polaków Ryszard Skrzypniak s. 225-232
Bezpośrednie reakcje psychiczne w następstwie wydarzenia traumatycznego : wybrane zagadnienia Mariusz Borysiak Ewa Misterska s. 235-241
Zespół Aspergera i Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej : współwystępowanie zaburzeń w kontekście trudności diagnostycznych Lucyna Bobkowicz-Lewartowska s. 243-251
Zagrożenia urazami osób korzystających z usług oferowanych przez kluby fitness Konrad Pałka s. 255-261
Realizacja zajęć z zakresu pierwszej pomocy podczas kursów prawa jazdy, wśród osób egzaminowanych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Tomasz Miklusz Alicja Nowicka Marcin Skrok s. 263-267
Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej na przykładzie województwa lubuskiego Aleksandra Mitela-Grzybek Bogdan Ślusarz s. 269-278
"Logika dla prawników", Andrzej Malinowski, Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel, Warszawa 2013 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zielinski Sławomir Lewandowski (aut. dzieła rec.) Hanna Machińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Malinowski (aut. dzieła rec.) Jacek Petzel (aut. dzieła rec.) s. 281-282
Sprawozdanie z XV jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyższych „Budowanie relacji z klientem” Danuta Bartkowiak s. 283-287