Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2014, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ewa Katarzyna Wysocka s. 7-13
Rola państwa i operatora w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów, instalacji jądrowych i źródeł radioaktywnych oraz procedura oceny ich zagrożenia w Polsce w świetle zaleceń i rekomendacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Jędrzej Łukasiewicz s. 17-32
Wpływ zamachów terrorystycznych na rynek kapitałowy na przykładzie indeksów giełd z Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii Marcin Bielicki s. 33-48
Uwarunkowania negocjacji z terrorystami Natalia Anna Dębowska s. 49-69
Polityczny i ekonomiczny aspekt doboru nośników energii a kwestie bezpieczeństwa Piotr Kwiatkiewicz s. 73-91
Zabezpieczenie imprezy masowej o podwyższonym ryzyku przez policję pod kątem o charakterze logistycznym Aleksandra Czechowska s. 93-110
Bezpieczeństwo pracy kierowców w transporcie drogowym : ryzyko zawodowe Weronika Cieślak Paweł Sasin s. 111-128
Zarządzanie kryzysowe na tle wybranych państw sąsiadujących z Polską Katarzyna Górecka s. 129-152
Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwie na wybranych przykładach Dominik Senczyk s. 153-161
Konkurencyjność i innowacyjność jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 163-175
Rola menedżera w nowoczesnej organizacji Maciej Marczyk Ilona Ziemkiewicz-Gawlik s. 177-187
Polish copyright contract law and its current development : from license towards lease Ewa Laskowska Grzegorz Mania s. 189-197
Postawy wobec aktywności autoedukacyjnej młodzieży "wkraczającej w dorosłość" jako forma działań transgresyjnych Joanna Ignatowicz-Nikiel s. 201-217
Pedagogika podwórkowa, pedagogika ulicy, streetworking : analiza porównawcza Elżbieta Bielecka s. 219-232
Nastawienie życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej : analiza porównawcza Barbara Ostafińska-Molik Ewa Katarzyna Wysocka s. 233-254
Uwarunkowania i przejawy zespołu Tourette'a z ilustracją dwóch przypadków Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Magdalena Giers s. 255-269
Struktura pracy dyplomowej Ryszard Gołębiowski s. 271-280
Agresja : dlaczego dzieci ranią i jak możemy temu przeciwdziałać? Danuta Borecka-Biernat s. 283-305
Makiawelizm edukacyjny w kontekście bezpieczeństwa podopiecznego w komunikacji społecznej : próba diagnozy Ewa Katarzyna Wysocka Leszek J. Świeca s. 307-335
Stres w warunkach zawodowej służby wojskowej Andrzej Piotrowski s. 327-336