Tytuł Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN 1899-3524
Wydawca Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
2013, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Joanna Farysej s. 9-12
Edukacja fizyczna jako element szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska Kazimierz Żegnałek s. 15-25
Samobójstwo terrorystyczne Małgorzata Kuć s. 27-45
Historia rozwoju religii islamskiej w Polsce : od Tatara do Muzułmanina Marian Kopczewski s. 47-73
Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu w Polsce w latach 2000-2011 Magdalena Adamczyk s. 77-88
Bezpieczeństwo w krakowskich szkołach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego : perspektywa empiryczna Katarzyna Jurzak-Mączka Katarzyna Struzińska Michalina Szafrańska s. 89-117
Transport wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych w świetle przepisów prawa Beata Służalska Jarosław Służalski s. 119-126
Wpływ przeciążeń na trwałość stalowych próbek przy wzroście w nich pęknięć pod obciążeniem zmęczeniowym Krzysztof Werner s. 127-137
Zarządzanie procesami konsumpcji usług edukacyjnych w szkole wyższej Seweryn Cichoń Joanna Gajda s. 141-168
Działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w kontekście niebezpieczeństwa wystąpienia skutków kryzysu gospodarczego w województwie opolskim Rafał Klimek s. 169-179
Morski Oddział Straży Granicznej w systemie zarządzania kryzysowego Jerzy Pykacz s. 181-186
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej Magda Wojdyła-Bednarczyk s. 187-194
Aktywność twórcza osoby dorosłej Magdalena Jankowska s. 197-206
Zarys i założenia edukacji seksualnej dla dorosłych na przykładzie tantry współczesnej Krzysztof Kolecki s. 207-210
Zaburzenia pamięci u chorych z zespołem stresu pourazowego : wybrane zagadnienia Maciej Głowacki Ewa Misterska s. 211-217
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną nauki w placówkach oświatowych osób z obniżoną sprawnością komunikowania się Zbigniew Serafin Magdalena Wojtasz s. 219-225