Tytuł Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
ISSN 1896-9038
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
2014/2015, Numer 17/18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jan Grosfeld s. 3-4
Can Europe be saved? Rocco Buttiglione s. 6-15
Dwie wizje człowieka – dwie wizje Europy Michał Gierycz Piotr Mazurkiewicz s. 16-34
Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie : rozważania o kryzysie metody integracyjnej Tomasz Grzegorz Grosse s. 35-50
Alpinizm bez asekuracji, czyli Unia wobec zmiany cywilizacyjnej Krzysztof Wielecki s. 51-60