Tytuł Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
ISSN 1896-9038
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
2012, Numer 2 (14)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Michał Gierycz s. 3
Przemówienie na otwarcie II Powszechnego Soboru Watykańskiego : (fragmenty) Jan XXIII s. 5-10
Kościół i jego misja wobec świata : perspektywa "Vaticanum II" Jean-Miguel Garrigues s. 11-17
W poszukiwaniu dróg do świata Jan Grosfeld s. 18-23
Czy dziś Kościół przejmuje się jeszcze światem? Otto Neubauer s. 24-31