Tytuł Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
ISSN 1896-9038
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 4
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
2012, Numer 1 (13)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Jan Grosfeld s. 3
Niepolityczna polityczność Kościoła Piotr Mazurkiewicz s. 5-20
Kościół i wspólnota polityczna : refleksje posoborowe Aniela Dylus s. 21-25
Chrześcijaństwo i podstawy polityki Michał Gierycz s. 26-32