Tytuł Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
ISSN 1896-9038
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 4
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
2008, Numer 2 (6)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Michał Gierycz s. 3
Religia, jednostka, wspólnota Mirosława Grabowska s. 5-22
O zróżnicowaniu katolików w Polsce Irena Borowik s. 23-27
Religijność... ale jaka? Jan Grosfeld s. 28-32