Tytuł Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
ISSN 1896-9038
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
2013/2014, Numer 1/2 (15/16)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jan Grosfeld s. 3
Koniec scjentystycznej ekonomii? Maciej Zięba s. 6-12
Krytyka "zabójczej" gospodarki : ujęcie «Evangelii Gaudium» Aniela Dylus s. 13-25
Teologia ekonomii politycznej Michaela Novaka : kilka uwag o duchu demokratycznego kapitalizmu Marcin Lisak s. 26-37
Kościół w sferze publicznej : pewna strategia i jej ograniczenia Sławomir Sowiński s. 38-53
Kościół wobec pluralizmu sfery publicznej Piotr Burgoński s. 54-64