Tytuł Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
ISSN 1896-9038
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 4
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
2007, Numer 2 (3)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Żydowski wymiar chrześcijaństwa Jan Grosfeld s. 7-22
O relacji między ustrojem państwa a społeczeństwem obywatelskim Antoni Z. Kamiński s. 23-27
Polityka - eschatologia - etyka Piotr Mazurkiewicz s. 29-32