Tytuł Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
ISSN 1896-9038
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
2015, Numer 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Michał Gierycz s. 3-4
Kościół wobec kary śmierci Jacek Salij s. 10-16
W obronie umiarkowanego abolicjonizmu Andrzej Szostek s. 17-27
Dylematy kary śmierci na antropologicznym tle Zbigniew Stawrowski s. 28-42
Kara śmierci – refleksje prawne z perspektywy chrześcijańskiej Andrzej Zoll s. 43-46