Tytuł Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
ISSN 1896-9038
Wydawca Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 4
Chrześcijaństwo-Świat-Polityka
2010, Numer 2 (11)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o losie chrześcijanina w polityce Jan Grosfeld s. 4-7
Dylematy chrześcijańskiego polityka Maciej Zięba s. 8-17
Kompas – kompetencje – kompromis : katolik w polu napięcia między pluralistycznym społeczeństwem a Kościołem Alois Glück Magdalena Kurkowska (tłum.) s. 18-26
Wyzwania jakie stają przed chrześcijaninem biorącym udział w polityce Piotr Mazurkiewicz s. 27-32