Znaleziono 13 artykułów

Piotr Mazurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niepolityczna polityczność Kościoła Piotr Mazurkiewicz s. 5-20
Przebaczenie i pojednanie Piotr Mazurkiewicz s. 7-32
Dwie wizje człowieka – dwie wizje Europy Michał Gierycz Piotr Mazurkiewicz s. 16-34
Wyzwania jakie stają przed chrześcijaninem biorącym udział w polityce Piotr Mazurkiewicz s. 27-32
Wokół Karty Praw Podstawowych UE Piotr Mazurkiewicz s. 29-32
Polityka - eschatologia - etyka Piotr Mazurkiewicz s. 29-32
Kryzys antropologiczny a unijna polityka Piotr Mazurkiewicz s. 69-89
"Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej", red. Piotr Mazurkiewicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Stanisław Burdziej Piotr Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 102-106
Polityka i moralność – między cynizmem a moralizmem Piotr Mazurkiewicz s. 151-158
"Kościół i demokracja", ks. Piotr Mazurkiewicz, Warszawa 2001 : [recenzja] Grzegorz Komecki Piotr Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 249-250
Teologizacja narodu czy nacjonalizacja Kościoła? : koncepcja narodu w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Piotr Mazurkiewicz s. 267-276
"Kościoły w Unii Europejskiej" : mity i rzeczywistość! Piotr Mazurkiewicz Gerhard Robbers (aut. dzieła rec.) s. 311-313
Wpływ publicznie dostępnych informacji na cenę akcji na przykładzie spółki HAWE S.A. Mieczysław Dudek Piotr Mazurkiewicz s. 443-453