Tytuł Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
ISSN 1899-1254
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
2012, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność naukowo-badawcza archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2010 Jerzy Bednarek s. 9-26
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946–1955 : organizacja, funkcjonowanie kancelarii i archiwizacja dokumentacji Teresa Pogorzelska s. 27-47
Typowe przykłady perlustracji korespondencji w aktach Służby Bezpieczeństwa województwa katowickiego Aleksander Drozdowski s. 49-62
Obraz fotograficzny a obraz filmowy : problem opisu archiwalnego Marlena Jabłońska s. 63-73
Opracowywanie materiałów audiowizualnych z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej Radosław Morawski Maciej Tański s. 74-84
Zbiór filmów w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Radosław Poboży Tomasz Stempowski s. 85-102
Doświadczenia w opracowywaniu materiałów filmowych na przykładzie Telewizji Polskiej Jan Sałkowski s. 103-120
Zbiór filmów w Narodowym Archiwum Cyfrowym Filip Kwiatek s. 121-128
Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r. : analiza krytyczna dokumentu Antoni Zieliński s. 129-190
Żydzi w kierowniczych organach ukraińskiego NKWD w latach 1929–1939 w świetle archiwów ukraińskich Jurij Szapował Wadim Zołotariow s. 191-222
„Rozmowy” z Dobrowolskim : na marginesie śledztw Grupy Specjalnej MBP związanych z tzw. sprawą Lechowicza i Jaroszewicza Radosław Kurek s. 223-245
Działania służb specjalnych Polski Ludowej wobec inżyniera Jacka Karpińskiego w latach 1950–1990 Adam Kochajkiewicz s. 247-295
"Seria wydawnicza >>Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku : nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych<<”, Warszawa-Kijów 1998-2012 : [recenzja] Grzegorz Mazur s. 297-308
Jędrzej Tucholski (1932–2012) Marcin Majewski s. 309-313