Tytuł Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
ISSN 1899-1254
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
2009, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka rozpoznania struktury zasobu i zespołowości akt cywilnych organów bezpieczeństwa oraz ich informatycznego opisu Paweł Perzyna s. 13-52
Brakowanie i niszczenie dokumentacji SB w województwie opolskim w latach 1987–1990 : ustalenia wstępne Stefan Białek s. 53-107
Sposób dokumentowania pracy operacyjnej WUBP i WUdsBP w Bydgoszczy na podstawie resortowych aktów normatywnych Lech Graduszewski s. 109-132
Akta dotyczące żołnierzy PSZ na Zachodzie w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Anna Marcinkiewicz s. 133-158
Zasób fotograficzny Instytutu Pamięci Narodowej i jego cechy specyficzne Tomasz Stempowski Konrad Ślusarski s. 159-194
Digitalizacja i opracowanie fotografii z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w systemie „ZEUS” Piotr Chojnacki Radosław Morawski s. 195-206
Materiały audiowizualne zgromadzone w archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Robert Chrzanowski Anna Nadarzyńska s. 207-238
Dokumentacja audiowizualna w zasobie archiwalnym Urzędu Pełnomocnika Federalnego do spraw Dokumentów Służby Bezpieczeństwa Państwowego byłej NRD (BStU) : zarys problematyki Silvia Oberhack s. 239-250
Kontrola nastrojów i komentarzy wśród społeczeństwa w związku z procesami poznańskich robotników w 1956 r. Rafał Kościański s. 251-262
Cele i metody ankietyzacji działaczy politycznych i funkcjonariuszy służb mundurowych II Rzeczypospolitej Sebastian Pilarski s. 263-290
Polityka władz PRL wobec izolowanego biskupa Czesława Kaczmarka (1953–1956) Bartłomiej Noszczak s. 291-323
Zbrodnia i kara w MBP : sprawa Edmunda Łebka Patryk Pleskot s. 325-334
Sprawa obiektowa kryptonim „Debiut” : Pierwszy Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Przemyślu (1986 r.) w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa Rafał Leśkiewicz s. 335-348
Figurant „Dziki” : sprawa Étienne’a Decaux Marcin Kasprzycki s. 349-388
Figurantka „Roxana” : inwigilacja Julii Brystiger przez Służbę Bezpieczeństwa (1962–1974) Agata Stopyra s. 389-404
"Jan Paweł II w Łodzi – w dwudziestą rocznicę wizyty", red. Milena Przybysz, Mieczysław Różański, Janusz Wróbel, Łódź 2007 : [recenzja] Koller Stanisław Milena Przybysz (aut. dzieła rec.) Mieczysław Różański (aut. dzieła rec.) Janusz Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i ich wyroki : studia i materiały", Radosław Ptaszyński, Szczecin 2008 : [recenzja] Joanna Żelazko Radosław Ptaszyński (aut. dzieła rec.) s. 408-410
Trwały mit w podzielonym państwie : obchody XX-lecia Łotewskiego Frontu Ludowego, Ryga 11 października 2008 r. Patryk Pleskot s. 411-413
Konferencja „Polacy w Guberni Archangielskiej w XIX–XX wieku”, Pułtusk 4–9 grudnia 2007 r. Przemysław Nagel s. 414-415
Konferencja „Przeszłość dla przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów”, Kraków 13–14 października 2008 r. Anna Włodarczyk-Sętorek s. 416-417
Konferencja „Dokumenty zniszczyć...! Proces niszczenia dokumentacji Służby Bezpieczeństwa PRL w latach 1989–1990”, Wrocław 1 grudnia 2008 r. Rafał Reczek s. 418-422