Tytuł Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
ISSN 1899-1254
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
2010, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Anna Marcinkiewicz s. 9-49
Metody opracowania i rekonstrukcji zespołu archiwalnego : Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955) Dariusz Burczyk s. 51-77
Zarys historii Zintegrowanego (Zautomatyzowanego) Systemu Kartotek Operacyjnych resortu spraw wewnętrznych Tadeusz Ruzikowski s. 79-116
Spuścizna Wincentego Heina Rafał Dyrcz Ryszard Kotarba s. 117-146
Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB w latach 1972–1990 i jej wykorzystanie do badań naukowych Antoni Zieliński s. 147-168
Czerwiec ’76 na Pomorzu Zachodnim w świetle akt Wydziału III SB KW MO w Szczecinie Beata Kościelna s. 169-196
Informacja o dokumentacji pochodzącej z tzw. worków ewakuacyjnych przekazanych przez Urząd Ochrony Państwa do zasobu archiwalnego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Wojciech Krupa Jarosław Łabowicz s. 197-204
Okiem sowietnika : raport doradcy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ZSRS o pracy polskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (8 czerwca 1951 r.) Michał Kurkiewicz Bartłomiej Noszczak s. 205-220
Sprawa kryptonim „Pallotyni” : Służba Bezpieczeństwa wobec warszawskiego duszpasterstwa prawników (1960–1965) Wojciech Kujawa s. 221-254
„Niepokorne harcerstwo” w dokumentach SB Marcin Kapusta s. 255-284
Próby zmian nazw miejscowości na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX w. Jacek Wysocki s. 285-318
Festiwal rockowy „Święto Twojej Muzyki” w Chodzieży w oczach „bezpieki” Jarosław Wąsowicz s. 319-328
Uciekinierzy z PRL : "casus" Andrzeja Perki Sebastian Pilarski s. 329-339
"Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego", pr. zb. pod red. Natalii Bujniewicz, Warszawa 2008 : [recenzja] Rafał Leśkiewicz Natalia Bujniewicz (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Osobowe źródła informacji : zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze", red. Filip Musiał, Kraków 2008 : [recenzja] Antoni Zieliński Filip Musiał (aut. dzieła rec.) s. 345-366
"Walka, więzienie, zesłanie : w sześciu odsłonach", Józef Bujnowski ; wstęp, zarys biografii i oprac. dokumentów Wanda Krystyna Roman, Toruń 2009 : [recenzja] Cyprian Wilanowski Józef Bujnowski (aut. dzieła rec.) Wanda Krystyna Roman (aut. dzieła rec.) s. 367-370
Międzynarodowa konferencja naukowa „Polski i żydowski ruch oporu pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945”, Warszawa 23–24 marca 2009 r. Paweł Tomasik s. 371-376