Tytuł Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
ISSN 1899-1254
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
2013, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały kontroli resortowych jako przedmiot badań historyka Antoni Zieliński s. 11-54
Doświadczenia IPN w tworzeniu cyfrowych zbiorów fotograficznych i w ich wykorzystywaniu na przykładzie dokumentacji kampanii wrześniowej 1939 r. Konrad Wiesław Ślusarski s. 55-75
Zasady funkcjonowania ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa Krzysztof Tylski s. 77-99
Zarys struktury ewidencji operacyjnej służby bezpieczeństwa w zasobie Oddziału IPN w Lublinie Joanna Piłat s. 101-134
Wojskowy Sąd Okręgowy nr III w Poznaniu (1945–1949) : dzieje urzędu i registratury Tomasz Karpiński s. 135-157
Ogólna charakterystyka archiwaliów dotyczących Polskiego Państwa Podziemnego przechowywanych w IPN Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk s. 159-170
Wydzielony zbiór fotografii byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Tomasz Stempowski Konrad Wiesław Ślusarski s. 171-203
Dzienniki archiwalne UB i SB tzw. starego typu w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Krakowie Rafał Środa s. 205-225
Uwięzienie ostatniego Kronenberga : nieznane "Kronenbergiana" w zasobie Delegatury IPN w Bydgoszczy Piotr Rybarczyk s. 227-258
Źródła do dziejów NSZZ "Solidarność" w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Łodzi Sebastian Pilarski Robert Rabiega s. 259-297
Projekt "Polska rozproszona : program zabezpieczania polskiego dziedzictwa archiwalnego za granicą" Barbara Berska s. 299-304
Rozproszenie polskiej dokumentacji audiowizualnej a zasady archiwalne Wanda Krystyna Roman s. 305-315
Zbiory multimedialne Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i ich digitalizacja Iwona Korga Marek Zieliński s. 317-326
Archiwa a pamięć historyczna w Hiszpanii na przełomie XX-XXI wieku Mariusz Malinowski s. 327-340
Dwadzieścia lat demokracji : dostęp do archiwów w Republice Południowej Afryki Zofia Sulej s. 341-356
Zeszyt odpraw Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach (1951–1952) Rafał Michalski Marta Paszek s. 357-388
Katastrofa w Luboniu w 1972 r. Paweł Głuszek s. 389-408
Wzrost aktywności mniejszości narodowych w Polsce po przemianach październikowych w 1956 r. Tadeusz Kopyś s. 409-428
Polska w oczach Australijczyka : wspomnienia australijskiego ambasadora Johna Burgessa z pobytu w Warszawie w latach 1980–1984 Patryk Pleskot s. 429-436
Uwagi dotyczące informacji biograficznych w wydawnictwie źródłowym Operacja "Sejm" 1944–1946 : na marginesie artykułu recenzyjnego profesora Grzegorza Mazura Marek Gałęzowski s. 437-448
"Briest w 1939–1941 gg. Dokumienty i matieriały", red. Jewgienij Rozenblat i in., Briest 2012 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Jewgienij Rozenblat (aut. dzieła rec.) s. 449-451
"Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii", t. 1–2, Warszawa–Bukareszt 2013 : [recenzja] Grzegorz Mazur s. 452-454
VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich "Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość", Wrocław, 5–7 IX 2012 r. Joanna Dardzińska s. 455-460
Konferencja archiwalna "Polonica bliżej kraju", Warszawa, 25 października 2012 r. Jacek Sawicki s. 461-464
Międzynarodowa konferencja "Współpraca NKWD Przemysław Nagel s. 465-467