Znaleziono 7 artykułów

Antoni Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały kontroli resortowych jako przedmiot badań historyka Antoni Zieliński s. 11-54
Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r. : analiza krytyczna dokumentu Antoni Zieliński s. 129-190
Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB w latach 1972–1990 i jej wykorzystanie do badań naukowych Antoni Zieliński s. 147-168
"Osobowe źródła informacji : zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze", red. Filip Musiał, Kraków 2008 : [recenzja] Antoni Zieliński Filip Musiał (aut. dzieła rec.) s. 345-366
"Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945–1989)", wybór, wstęp i oprac. Monika Komaniecka, Kraków 2010 : [recenzja] Antoni Zieliński Monika Komaniecka (aut. dzieła rec.) s. 419-426
Odpowiedź Radosławowi Kurkowi Antoni Zieliński s. 455-461
"Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa", Łucja Marek, Mariusz Trąba, Katowice 2010 : [recenzja] Antoni Zieliński Łucja Marek (aut. dzieła rec.) Mariusz Trąba (aut. dzieła rec.) s. 533-552