Tytuł Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
ISSN 1899-1254
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
2015, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) w archiwach państwowych : informacje wstępne Hanna Staszewska s. 9-21
Znaczenie wykazu akt w procesie brakowania i niszczenia dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w latach 1956–1989 : zarys problematyki Stanisław Koller s. 23-77
Wołodymyr Szczerbyćkyj i źródła archiwalne do opracowania jego biografii politycznej Oleksandr Jakubiec s. 79-89
Wincenty Lutosławski i jego zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi Ameryki w świetle korespondencji z Fundacją Kościuszkowską Tomasz Pudłocki s. 81-97
Archiwum MSW Gruzji – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Ivane Dżachua Omar Tuszuraszwili Wladimer Łuarsabiszwili s. 91-108
Technologia i możliwe zastosowania zautomatyzowanej wirtualnej rekonstrukcji podartych akt Stasi (ePuzzler) Bertram Nickolay Jan Schneider Henry Zoberbier s. 109-136
Charakterystyka szefów WUBP Sylwia Wilczewska s. 137-155
Obsada personalna Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (1946–1955) Dariusz Burczyk s. 157-175
„Strajk głodowy” studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 8–9 listopada 1957 r. w świetle dokumentacji SB Piotr Rybarczyk s. 177-208
Cena wolności : agentura SB w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego : przypadek Karola Sauerlanda Wojciech Kunicki s. 209-223
Likwidacja getta w Otwocku (19 sierpnia 1942 r.) w relacji ks. ppłk. Jana Wojciechowskiego SJ Bartłomiej Noszczak s. 225-245
Referat szefa Zarządu VII Zwiadowczego Dowództwa WOP płk. Stefana Sobczaka oceniający sytuację w pionie zwiadu WOP w pierwszym półroczu 1955 r. Łukasz Grabowski s. 247-268
Sprawa kryptonim „Prospekt” – inwigilacja Mariana Gołębiewskiego przez Departament III MSW (styczeń 1957 r. – czerwiec 1970 r.) Piotr Byszewski s. 269-311
">>Życie jak osioł ucieka...<<. Wspomnienia", Stanisław Salmonowicz, Gdańsk 2014 : [recenzja] Joanna Dardzińska Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 313-317
Międzynarodowa konferencja „Uratowana historia. Wykorzystanie technologii informatycznej w procesie rekonstrukcji zniszczonych materiałów archiwalnych”, Katowice, 19 lutego 2014 r. Anna Badura Karolina Wieczorek s. 319-322
Sympozjum naukowe „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”, Olsztyn, 27–28 października 2014 r. Michał Kopczyński s. 323-331
Wykaz skrótów archiwalnych s. 332
Informacja o autorach s. 333-335
Informacja dla autorów „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” s. 337