Tytuł Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
ISSN 1899-1254
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
2008, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Janusz Kurtyka Zbigniew Nawrocki s. 9-10
Od Redakcji Jerzy Bednarek s. 11-12
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej : aspekty prawne funkcjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych w latach 2000–2007 Paweł Perzyna Marta Polańska-Bergman s. 13-34
Proces przekazywania dokumentów przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu do archiwum Oddziału IPN we Wrocławiu (2002–2007) Stefan Białek s. 35-39
Dokumenty dotyczące Ericha Kocha w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Marcin Majewski s. 41-68
Ofiary drugiej wojny światowej w powiecie kluczborskim na Opolszczyźnie w świetle akt spraw uznania za zmarłego Przemysław Wojciechowski s. 69-83
Badanie procesów archiwotwórczych na przykładzie akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu (1946–1955) Rafał Leśkiewicz s. 85-116
Repertoria Wojskowego Sądu Rejonowego w Opolu jako źródło do badań nad represjami komunistycznymi w województwie opolskim w latach 1950–1954 Janusz Oszytko s. 117-131
Sprawy o kryptonimach „Zmowa” i „Korporacja” : przykłady działań Służby Bezpieczeństwa wobec Niezależnego Zrzeszenia Studentów w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (1980–1981) Monika Kobylańska s. 133-139
Przestępczość wśród funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w latach 1946–1950 w ocenie Biura do spraw Funkcjonariuszy MBP Jerzy Bednarek s. 141-207
Aparat bezpieczeństwa wobec V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (31 lipca – 14 sierpnia 1955 r.) Bogusław Kopka s. 209-248
Zmącony spokój oprawcy : nieznany list Adama Humera do I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani z 20 marca 1981 r. Piotr Byszewski s. 249-257
Ostatni ślad : karty pocztowe jako świadectwo wojennych losów Polaków Rafał Michalski s. 259-269
Kontrowersje wokół napadu sotni UPA „Burłaki” na milicjantów w Sólcy (28 czerwca 1946 r.) Artur Brożyniak s. 271-286
Agentura Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa KW MO w Poznaniu w latach 1977–1983 : analiza zachowanych danych statystycznych Waldemar Handke s. 287-296
"Ludzie płockiej bezpieki : Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku 1945–1956", Jacek Pawłowicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Mariusz Żuławnik Jacek Pawłowicz (aut. dzieła rec.) s. 297-301
"Kościół w PRL – blaski i cienie” : panel dyskusyjny zorganizowany 13 kwietnia 2007 r. w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji XIII Targów Wydawców Katolickich Anna Karolina Piekarska s. 303-306
Konferencja międzynarodowa „Prawo archiwalne. Stan obecny i perspektywy zmian”, Toruń 20–21 kwietnia 2007 r. Agata Zabrocka-Jędrzejczyk s. 306-309
„I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach”, Toruń 6–7 grudnia 2007 r. Wojciech Kujawa s. 309-311