Tytuł Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
ISSN 1899-1254
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
2011, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prace naukowo-badawcze prowadzone przez pion „C” MSW (1960-1989) Jacek Woyno s. 9-36
Kształtowanie zasobu archiwalnego i specyfika działalności Wydziału „C” Komendy Miejskiej MO w Łodzi do 1975 r. Paweł Perzyna s. 37-90
Ogniwo analityczno-informacyjne Sekcji 2 Wydziału „C” KW MO Stefan Białek s. 91-134
Udostępnianie materiałów archiwalnych do celów prowadzenia badań naukowych w organach bezpieczeństwa szczebla wojewódzkiego w Bydgoszczy do 1990 r. Lech Graduszewski s. 135-157
Kryptonim „Fala” : działania SB prowadzone w związku z potajemnym wywiezieniem Obrazu Nawiedzenia z Jasnej Góry (14–20 czerwca 1972 r.) Bartłomiej Noszczak s. 159-178
Brakowanie i niszczenie dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1956–1990) Stanisław Koller s. 179-234
Niszczenie kartotek Biura „C” MSW w latach 1989-1990 Katarzyna Ostrowska Mariusz Żuławnik s. 235-250
Niszczenie materiałów archiwalnych w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Gdańsku w latach 1989–1990 Marzena Kruk s. 251-270
Brakowanie i niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989–1990 : wybrane zagadnienia Rafał Kościański Rafał Leśkiewicz s. 271-282
Numer Ю–651 : Wilno-Workuta-Kamarcziaga-Olsztyn-Słupsk Tadeusz Pietkiewicz s. 283-319
Długoletnie podchody z „Janem” i „M-80” Paweł Skorut s. 321-365
Zamordowanie rodziny gen. bryg. Bernarda Monda przez Niemców w 1943 r. Ryszard Kotarba s. 367-382
„Car i niewolnik sprytu” : losy Mykoły Chwylowego w świetle dokumentów NKWD Jurij Szapował s. 383-410
"Tobruk " pamiątki chwały Karpatczyków = The Souvenirs of the Carpathians’ Glory", Tadeusz Krząstek, Warszawa 2010 : [recenzja] Rafał Dyrcz Tadeusz Krząstek (aut. dzieła rec.) s. 411-418
"Instrukcje pracy pionów pomocniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (1945–1989)", wybór, wstęp i oprac. Monika Komaniecka, Kraków 2010 : [recenzja] Antoni Zieliński Monika Komaniecka (aut. dzieła rec.) s. 419-426
Międzynarodowy kongres naukowy „Polska – Rosja. Trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film”, Kraków 5-7 października 2010 r. Przemysław Nagel s. 427-430
Międzynarodowa konferencja „Świat wobec »Solidarności« 1980–1989”, Wrocław 21–23 października 2010 r. Patryk Pleskot s. 431-432