Tytuł Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
ISSN 1899-1254
Wydawca Instytut Pamięci Narodowej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
2014, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Fundacji Ośrodka KARTA Maciej Melon s. 11-16
Akta Zarządu II Sztabu Generalnego WP z lat 1944–1956 w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk s. 17-34
Fonoteka archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i jej archiwizacja z wykorzystaniem programu ZEUS Radosław Morawski Maciej Tański s. 35-54
Elektroniczne bazy danych Służby Bezpieczeństwa Mariusz Kwaśniak s. 55-70
Zasady ewidencji operacyjnej „elementu politycznie niepewnego” w sowieckich organach WUCzK–GPU–OGPU w latach 1918–1934 Switłana Laskowska s. 71-93
Ewidencja imienna członków Polskiej Partii Robotniczej zachowana po Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Waldemar Mikulski s. 95-103
„Charakterystyki” organizacji niepodległościowych wytworzone przez Wydział „C” KW MO Anna Olesińska s. 105-132
Charakterystyka akt operacyjnych o sygnaturze archiwalnej „II” wytworzonych przez Wydział III KW MO Jolanta Brzozowska s. 133-158
Sprawa obiektowa „Parlament” : dokumentacja kontroli operacyjnej wyborów do sejmu kontraktowego w województwie suwalskim Izabela Kuna s. 159-170
Mikrofilmowanie dokumentacji aktowej w KW MO Marzena Szczepaniak-Nawrot s. 171-202
Kobiety – funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w pierwszych latach działalności : zarys problematyki Urszula Gierasimiuk s. 203-221
„Wróg ustroju” : działalność opozycyjna w latach osiemdziesiątych XX wieku i represje władz wobec Ewy Kuberny Joanna Karbarz-Wilińska s. 223-236
„Rotmistrz”, „Wuj”, „Hrabia Lolo” : Andrzej Rzeszotarski w dokumentach aparatu represji Adam Kochajkiewicz s. 237-287
Specjalny Sąd Karny w Gdańsku (1945–1946) : przyczynek do monografii Dariusz Burczyk s. 289-312
Nowe przepisy prawne a przestępstwa polityczno-gospodarcze w latach 1944–1947 na przykładzie Krakowa Elżbieta Pietrzyk s. 313-330
Służba Bezpieczeństwa w krainie śniegu Wojciech Kujawa s. 331-376
Lech Bądkowski w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa PRL Dominik Sokołowski s. 377-433
Umiejscowienie wydziałów łączności w strukturach Służby Bezpieczeństwa w latach osiemdziesiątych w świetle pisma gen. Konrada Straszewskiego z 2 stycznia 1984 r. oraz Decyzji nr 04 ministra spraw wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka z 6 kwietnia 1989 r. Piotr Szczęsny s. 435-448
"Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r." : analiza krytyczna dokumentu, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2012, t. 5, s. 129–190 Radosław Kurek s. 449-454
Odpowiedź Radosławowi Kurkowi Antoni Zieliński s. 455-461
Jak ukraińską inteligencję „powalono na kolana” : o dwóch wydawnictwach źródłowych z archiwów służb specjalnych Jurij Szapował W.M. Danyłenko (aut. dzieła rec.) S. Kokin (aut. dzieła rec.) T. Ostaszko (aut. dzieła rec.) s. 463-472
Zawstydzona Klio : uwagi na marginesie publikacji źródłowej "Marzec ’68 w Łodzi" Jerzy Szczęsny Józef Śreniowski Sławomir Nowinowski (aut. dzieła rec.) s. 473-479
Konferencja „Zagłada ludności wschodnich województw II RP w latach II wojny światowej dokonana przez ukraińskich nacjonalistów – w 70. rocznicę krwawej niedzieli wołyńskiej”, Kraków, 10 lipca 2013 r. Przemysław Nagel s. 481-487
Sympozjum „Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej”, Warszawa, 29 listopada 2013 r. Michał Kopczyński s. 488-493
Wykaz skrótów archiwalnych s. 494
Informacja o autorach s. 495-496
Summaries s. 497-503
Informacja dla autorów „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” s. 505