Tytuł Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN 1896-0049
Wydawca Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
2014, Numer 4 (37)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego a adaptacja osób opuszczających jednostki penitencjarne Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak s. 5-33
Świadczenie pracy na podstawie aktu wyboru w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego Beata Bury s. 34-50
Rodziny zastępcze – problematyka administracyjnoprawna (cz. 1) Sylwia Łakoma s. 51-73
Dom Pomocy Społecznej „LEŚNIÓWKA” w Turzy, jako wzorcowa placówka realizująca założenia polityki społecznej wobec osób starszych Barbara Skoczyńska-Prokopowicz s. 74-92
Nachhaltige Rekommunalisierung öffentlicher Aufgaben mit Bürgerbeteiligung Malte Moewes s. 93-109
Criminalistics in law enforcement: possibilities, nowaday realities and problems Yaroslav Bereskyi Oksana Kaluzhna Ivanna Luchakivska s. 110-122
Zmiana paradygmatu przesłanek zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w orzecznictwie sądowym Jakub Polanowski s. 123-147
Kilka uwag o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji : na przykładzie Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej Beata Augustyńska s. 148-184
Administracja układem nerwowym (unerwieniem) państwa i społeczeństwa Łukasz Tyzo s. 185-196
GLOSA do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 23 lutego 2012 r., sygn. akt II SAB/Sz 8 Mariusz Kotulski s. 197-204