Tytuł Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN 1896-0049
Wydawca Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
2015, Numer 2(39)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawieszenie studenta w jego prawach Radosław Giętkowski s. 5-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Otwarcie uczelni na zewnątrz w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Renata Kusiak-Winter s. 23-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe aspekty udostępnienia informacji publicznej na wniosek Jakub Polanowski s. 40-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie samorządu wojewódzkiego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego Łukasz Wojcieszak s. 89-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Geneza i wpływ postępu technicznego na sprawność administracji publicznej Bartosz Kopeć s. 108-120
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawa administracyjna odszkodowawcza Aleksandra Makarucha s. 121-153
  Zacytuj
 • Udostępnij
Świadczenia alimentacyjne wypłacane przez instytucje publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej Dorota Sobolewska s. 154-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z konferencji naukowej Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania. Łódź, 21–23 czerwca 2015 r. Łukasz Kamiński s. 177-178
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z 10. Krajowego Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich Dorota Ferenc-Kopeć s. 179-183
  Zacytuj
 • Udostępnij