Tytuł Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN 1896-0049
Wydawca Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
2014, Numer 3 (36)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, jako przesłanka uchylenia aktu przez sąd administracyjny Paweł Daniel Janusz Wilczyński s. 5-23
Deregulacja dostępu do zawodu dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji oraz informacji naukowej - uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r. dotyczącej wymiaru urlopu wypoczynkowego mianowanych pracowników bibliotek Anna Trela s. 24-56
Dylematy polityki gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Katarzyna Wlaźlak s. 57-76
Przymus w leczeniu pacjenta - wybrane problemy Małgorzata Babula s. 77-94
Rola zlecania zadań publicznych w kształtowaniu koncepcji dobrego rządzenia Anna Chruściel s. 95-120
Estetyka w prawie budowlanym Sławomir Zwolak s. 141-151
GLOSA do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 2014 r., sygn. II OSK 2601 Łukasz Pietruszka s. 152-172