Tytuł Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN 1896-0049
Wydawca Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
2014, Numer 1(34)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potrzeba nowelizacji przepisów rozdziału VIII Konstytucji RP : uwagi na tle prezydenckiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Krzysztof Eckhardt s. 5-37
Praktyka stosowania art. 91 ustawy o samorządzie gminnym : na przykładzie działalności prawotwórczej Rady Gminy w B. w latach 2002–2012 Łukasz Buczkowski s. 38-63
Wybrane aspekty zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup lokalu mieszkalnego na tle art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dorota Lebowa s. 64-77
Zajęcie zarobkowe – próba definicji pojęcia z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w świetle orzecznictwa sądowo- administracyjnego : wybrane aspekty Małgorzata Kruszewska-Gagoś s. 78-111
Obowiązki kierownika podmiotu według nowej instrukcji kancelaryjnej Radosław Mędrzycki Mariusz Szyrski s. 112-127
Odmowa udzielenia podatkowej pomocy publicznej : uwagi o porządku procedowania Marzena Cypryś-Rałowska s. 128-153
Wybrane problemy dotyczące decyzji administracyjnych doręczanych drogą elektroniczną Marcin Rudnicki s. 154-165
"Państwo wobec problemu własności nieruchomości Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w XX w.", M. Stanulewicz, Poznań 2013 : [recenzja] Andrzej Witkowski M. Stanulewicz (aut. dzieła rec.) s. 166-180
"Autokontrola decyzji administracyjnej", A. Krawiec, Kraków 2012 : [recenzja] Sebastian Gajewski Aleksander Jakubowski A. Krawiec (aut. dzieła rec.) s. 180-188
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktora nauk prawnych Wojciecha Maciejko przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Maciej Kobak s. 189-197
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. K 27 Agnieszka Gazda s. 198-214