Tytuł Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN 1896-0049
Wydawca Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
2013, Numer 4(33)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strony i ich pełnomocnicy w postępowaniach przed urzędem patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Szewc s. 5-42
Zakładanie, rozszerzanie i utrzymywanie cmentarzy – przyczynek do dyskusji Wojciech M. Hrynicki s. 43-66
Zajęcie zarobkowe – próba definicji pojęcia z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego : wybrane aspekty Paweł Gacek s. 67-90
Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na tworzenie norm prawnych Ewelina Gębka s. 91-109
Uczestnictwo podmiotów prywatnych w budowie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Maria Mikolik s. 110-128
Czynniki wpływające na trwałość konstytucji Piotr Okarmus s. 129-143
Aspekty braku przepisów przejściowych ustawy o kierujących pojazdami Agata Pusiarska s. 144-159
Selected principles of a general administrative proceedings in the light of the Ordinance of the President of the Republic of Poland on Administrative Procedure of 22nd March 1928 Marcin Banasik Dominik Cheda s. 160-174
Human resource management in Ukraine’s public administration amid the financial crisis : case study of Ivano-Frankivsk region Andrij Mazak Eugene Revtuk O. Zielińska s. 175-188
Sprawozdanie z kolokwium habilitacyjnego doktor nauk prawnych Agnieszki Krawczyk przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Agnieszka Korzeniowska-Polak s. 189-202
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2011 r., I OSK 383 Katarzyna Kałat s. 203-216
Lista recenzentów tekstów zgłoszonych do publikacji na łamach kwartalnika w roku 2013 s. 217