Tytuł Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN 1896-0049
Wydawca Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
2013, Numer 2(31)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Maciej Rogalski s. 5-24
Gwarancyjna funkcja uzasadnienia decyzji administracyjnej Zbigniew Czarnik s. 25-35
Legitymacja skargowa w polskim, niemieckim i francuskim postępowaniu sądowoadministrayjnym Filip Geburczyk s. 36-51
Wpływ czynników i błędów na analizę DNA Violetta Demetraki-Paleolog s. 52-74
Instytucja ugody w świetle przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Krystyna Perkowska s. 75-91
„Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane", Jerzy Supernat, Wrocław 2013 : [recenzja] Jan Jeżewski Jerzy Supernat (aut. dzieła rec.) s. 92-105
„Prawotwórstwo sądów administracyjnych”, sprawozdanie z VII Letnich Warsztatów Doktoranckich, Gdańsk 4–6 VII 2013 r. Jan Paweł Tarno s. 106-110
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt III SA/Gd 302 Janusz Niczyporuk s. 111-122
Michał Kulesza – wspomnienie o przyjaźni zawodowej Leszek Kamiński s. 123-128