Tytuł Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN 1896-0049
Wydawca Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
2013, Numer 3(32)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zagadnienia tworzenia i roli granic państwowych Jan Szreniawski s. 5-23
Blaski i cienie nowelizacji prawa cywilnego sądowego (sędziowskie dylematy) Piotr Osowy s. 24-51
Bezczynność organu, a przewlekłość postępowania administracyjnego – o próbie rozróżnienia pojęć Małgorzata Szalewska s. 52-71
Metryka sprawy administracyjnej a standardy postępowania administracyjnego Agata Nożdżak s. 72-93
Rola prawa sędziowskiego przy odroczeniu przez Trybunał Konstytucyjny momentu derogacji normy ustawowej – aspekt sądowoadministracyjny Marcin Banasik s. 94-113
Skuteczność prawa do ochrony danych osobowych a prawo dostępu do informacji publicznej Justyna Kunysz s. 114-133
Prawny charakter rozkazu personalnego Aneta Korcz-Maciejko s. 134-155