Tytuł Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
ISSN 1896-0049
Wydawca Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka
2014, Numer 2 (35)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie wiedzą w organizacjach samorządowych Elżbieta Pawłowska Tomasz Szewc s. 5-19
Odpowiedzialność kierownika jednostki za przestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości Bożena Sowa s. 20-48
Współzarządzanie (zarządzanie partycypacyjne) : teoria i praktyka Dawid Sześciło s. 49-66
Skuteczność prawa : (zagadnienia wybrane) Justyna Kunysz s. 67-93
Decyzja o warunkach zabudowy – analiza prawnoporównawcza Karolina Rokicka s. 94-111
Akt własności ziemi : właściwość organów administracji publicznej w sprawach prostowania błędów i omyłek Andrzej S. Tokarz s. 112-133
Role of the local government in the cross-border and interregional cooperation between Poland and Ukraine Sergii Korniievskyi s. 134-146
Sprawozdanie z konferencji „Administracyjnoprawny status osób starszych” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 7 maja 2014 r. Piotr Czarnojańczyk s. 147-153
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 sierpnia 2013 r., sygn. III SK 57/12, OSNP 2014/6 Zuzanna Łaganowska s. 154-163